Programs

क) सम्वाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु
1) स्थानीय तहको अधिकार र तिनका कार्यान्वयनको पक्ष (२०७४÷०९÷२०)
2) स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता तथा चुनौतीहरु (२०७४ माघ १८ गते)
3) पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सेमेष्टर प्रणाली सम्बन्धी नीति विश्लेषण (२०७४ माघ २३, २५ र फागुन ५ गते)
4) प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसरोकारका विषयहरु (२०७४ फागुन १५ गते)
5) स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिका अधिकार (२०७५ जेठ ४ गते)
6) पोखराको वातावरणीय अवस्था तथा चुनौतीहरु (२०७५ जेठ २२ गते)
7) आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटको समीक्षा (२०७५ जेठ २५ गते)
8) कर नीति र कर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू (२०७५ असार १ गते)
9) कक्षा ११ को प्रस्तावित नयाँ पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा (२०७५ असार ५ गते)
10) स्थानीय तह संचालनको एक वर्ष ः जनताका अपेक्षा र उपलव्धी (२०७५ असार ३१ गते)
11) शिक्षक नै पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण बीचको सेतु (२०७५ साउन ०८ गते)
12) प्रदेश सभा, गण्डकी प्रदेश, पोखराद्वारा प्रस्तुत सहकारी विधेयक, २०७५ र बर पिपल र चौतारो संरक्षण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया (२०७५ आश्विन २१ गते)
13) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया (२०७५ पौष ९ गते)

ख) परियोजनाहरु

  1. Review and discussion of Bills prepared by provincial ministries
  2. Expertise Mapping for Gandaki Province
  3. Governance and Record Maintenance at local level
  4. Budget and Annual plan review at Provincial level
  5. Review and Analysis of Education related decisions at local level
  6. Status of Health security at local level
  7. Major obstacles to effective service delivery at local level
  8. Public space and its utilization in cities
  9. Urban development and planning